Sunt Enikő,

vă stau la dispoziție în calitate de trainer, mentor și coach

cu programe/sesiuni individuale pentru manageri și cu programe/traininguri pentru  companii.

 

Sesiuni individuale de coaching pe teme diferite: life și executive coaching, fiind specializată pe coachingul de integrare a diferitelor personalități în companie,  în managementul stresului, în managementul timpului, în valorificarea eficientă a potențialului uman și material, în dezvoltarea creativității, în echilibrarea vieții profesionale cu viața personală, în creșterea performanței, în coaching financiar etc. Detalii despre coaching găsiți aici http://lifecoaching.com.ro/ro/coaching

Sesiuni individuale de dezvoltare a abilităților de prezentare în public și de pregătire a materialelor de prezentare.

Sesiuni individuale în gestionarea eficientă a resurselor energetice, emoționale și mentale proprii, în crearea armoniei în viața de zi cu zi, în eliberarea de limitări și șabloane mentale negative, în rezolvarea indeciziei, în eliberarea de frici și temeri, în creșterea nivelului de conștientizare, în eliberarea de stres etc.

 

Formări interactive pentru echipe, cu aplicări practice

 • Gestionarea conflictelor la locul de muncă
 • Gestionarea greșelilor la locul de muncă
 • Stiluri de comunicare
 • Cum primim și oferim feedback
 • Strategii de motivare
 • Managementul, delegarea și procesul deciziilor
 • Leadership creativ, transformațional și sistemic
 • Managementul schimbării Dezvoltarea echipelor prin coaching și mentoring

 

Soluţii eficiente & traininguri & workshopuri recomandate
în funcţie de nevoile și sursa majoră a tensiunilor din companie
 

 

1)   Colegii sunt buni specialişti dar au personalitate puternică și creează tensiuni în echipă?

               Colegii acţionează mai mult reactiv în loc să fie proactivi în relație cu colegii și cu provocările profesionale?

                                Angajaţii nu-şi asumă responsabilitatea unor decizii?

 
Pachetul de training managementul stresului & coaching „Valorificarea autentică, eficientă şi inteligentă a potenţialului individual și comun” format dintr-o sesiune comună cu echipa  (5-6 ore), urmată de minim 5 sesiuni individuale de coaching (de 50-60 minute) pentru fiecare membru, iar în final o altă sesiune comună de management al stresului şi tensiunilor (5-6 ore).

Acest program de coaching vă oferă soluţii pentru:
 • Lipsa de comunicare, conflicte între angajaţii care lucrează la proiecte comune, competiţia intensă.
 • Lipsa controlului său control scăzut asupra deciziilor care privesc munca proprie.
 • Lipsa aprecierii/importanţei adecvate ca urmare a faptului că unele persoane nu se simt împlinite la locul de muncă, au provocări prea reduse, abilităţile proprii sunt insuficient utilizate şi au o perspectivă slabă în ceea ce priveşte cariera.
 • Incertitudinea şi slaba definire a rolurilor şi responsabilităţilor, necunoaşterea priorităţilor şi a obiectivelor, standarde lipsă sau confuze, roluri ambigue sau conflict de roluri etc.
         În cadrul sesiunilor de grup se identifică punctele de vulnerabilitate şi de stres între membrii echipei, se prezintă cauzele tensiunilor şi se deprind diverse metode practice şi simple de management al stresului.
         La sesiunile individuale de coaching se identifică acele blocaje mentale şi emoţionale individuale care urmează să fie transformate în resurse şi valori ale individului. Coaching-ul oferă susținere în procesul transformărilor dorite prin identificarea ţelurilor, prin elaborarea unui plan de acțiune personal, prin creşterea încrederii în sine, prin stimularea focusării pe viitor și prin dezvoltarea de abilități noi pentru o schimbare de succes. Coach-ul are rolul de a fi un bun observator care stimulează beneficiarul să găsească resursele producerii unor transformări în gândirea şi manifestarea sa pentru atingerea obiectivului dorit. În coaching se redă responsabilitatea beneficiarului de a se angaja în schimbările pe care şi le doreşte fără căutarea de scuze şi vinovaţi în afara sa.
        În sesiunea finală, comună, se integrează în beneficiul echipei şi companiei transformările produse la nivel individual, se restabileşte armonia între personalitatea/cultura individului şi cultura organizaţiei şi între scopurile individului şi ale organizaţiei.
   
La acest training vă stau la dispoziție cu experiența de 16 ani în formarea adulților și 9 ani în practica coaching.
Număr participanți: minim 4 persoane- maxim 10 persoane.
 
Acest program are beneficii multiple atât pentru companie cât şi la nivel individual prin conştientizarea faptului că fiecare situaţie are mai multe căi de interpretare şi rezolvare prin:
 • Transformarea vulnerabilităţilor individuale în resurse personale şi pentru companie.
 • Focusarea pe punctele forte în loc de slăbiciuni şi schimbarea unor comportamente negative.
 • Deprinderea unor abordări pozitive şi proactive în gestionarea situaţiilor tensionate astfel încât fiecare membru al echipei să se simtă valoros şi apreciat.
 • Asumarea responsabilităţii şi deciziilor de schimbare.
 • Găsirea oportunităţilor pentru o mai bună organizare a activităţii.
 • Învățarea abordării într-un mod calm, armonios şi cu simţul umorului al situaţiilor ce nu pot fi schimbate.
 • Înţelegerea valorilor personale care apoi pot fi integrate în valorile companiei.

Mai multe informații despre managementul stresului aici http://lifecoaching.com.ro/ro/managementul-stresului

 

2)     Colegii/angajaţii se simt obosiți, anxioși sau nervoși? Au dificultăţi emoţionale şi stări depresive?

                Colegii sunt demotivaţi sau au atins pragul de oboseală cronică/“burn-out”?
 

Pachetul de training „Redobândirea vitalităţii şi echilibrului interior care durează 2 zile și se bazează pe metoda japoneză de management al stresului numită Reiki. În fizica cuantică vibraţia este recunoscută drept natura fundamentală a existenţei. Corpul uman, gândurile şi emoţiile sunt compuse din vibraţii care oscilează la diferite frecvenţe. Reiki este o tehnică japoneză recunoscută de Organizaţia Mondială a Sănătăţii care ne dă posibilitatea să ne mărim capacitatea şi să ne dezvoltăm relaţia cu această energie universală, aducând corpul şi mintea pe aceeaşi lungime de undă cu Energia Vitală Universală. După învăţarea practicii Reiki acesta este un suport concret, inepuizabil şi la îndemână în fiecare moment al vieţii personale şi profesionale, fără să fie necesară retragerea din activităţile noastre obişnuite.

Acest training oferă soluţii și susținere pentru următoarele situații de la locul de muncă:

 • Responsabilităţi prea crescute, cerinţe prea mari, termene limită greu de respectat.
 • Supraîncărcarea în muncă, lucrul frecvent peste orele de program.
 • Neîndeplinirea de către companie a obiectivelor propuse.
 • Schimbările care au loc la nivelul organizaţiei, restructurări, accidente de muncă, pierderea unor clienţi importanţi sau alte situaţii în care angajaţii se tem pentru locul de muncă.
 • Frica de a nu se ridica la standardele cerute, în special în cazul unor schimbări majore ale instrucţiunilor şi procedurilor de lucru.
 • Conflicte de muncă datorate nesiguranţei personale sau unor sentimente de vinovăţie ascunse.


        În cadrul trainingului de 2 zile (5-6 ore/zi) participanţii deprind tehnici prin care învaţă cum pot recupera energiile/ resursele consumate, cum pot gestiona rapid şi eficient provocările emoţionale şi mentale, cum pot reducere stresul, învaţă practici de relaxare şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii.
       Etica Reiki se bazează pe simplitate, modestie, compasiune, respect şi sinceritate. Reiki este una dintre metodele prin care putem atinge starea de armonie şi centrare şi se caracterizează prin non-agresivitate mentală, lipsa dogmelor, condiţionărilor şi limitărilor.
       Iniţierea în Reiki presupune crearea unui “canal” deschis pentru vibraţia/energia cosmică, pornind din creştetul capului până în zona inimii.

În calitate de traineri vă stăm la dispoziție cu experiența de 22 de ani în practica Reiki, metoda autentică și tradițională, și am participat și la instruirea lui Hiroshi Doi sensei, în Japonia, în toate nivelele de Reiki. Mai multe detalii despre Reiki aici http://lifecoaching.com.ro/ro/reiki

Beneficiile acestui training la nivel personal şi la nivelul companiei sunt:

 • Creşterea forţei vitale, stimularea capacităţii de regenerare a corpului şi de recuperare a resurselor consumate.
 • Dezvoltarea inteligenţei emoţionale astfel, implicit, armonizarea în comunicarea cu ceilalţi şi îmbunătăţirea relaţiilor interumane.
 • Reducerea stresului şi tensiunilor emoţionale prin echilibrarea sistemului nervos vegetativ care controlează peste 80% din funcţiile corpului uman. Reiki ajută somnul profund; un studiu al Hartford Hospital din Hartford, Connecticut, SUA, arată că Reiki a îmbunătăţit somnul pacienţilor cu 86%, sursa: Integrative Medicine, http://www.harthosp.org/integrativemed/outcomes/default.aspx#outcome6). În zilele noastre oamenii trăiesc în stare de stres, ceea ce produce pierderi de resurse fizice, energetice şi mentale. Recuperarea energiilor personale poate avea loc doar în stare de relaxare, iar Reiki ajută trecerea de la dominanța simpatică a sistemului nervos vegetativ la cea parasimpatică.
 • Susţinerea creativităţii și inovației, integrarea intuiţiei și raţiunii.
 • Dezvoltarea personalităţii individului prin creşterea respectului de sine, prin responsabilizare şi conştientizare, prin creşterea clarităţii în gândire, a capacităţii de concentrare.
 • Reducerea stărilor de panică sau anxietate, crearea echilibrului emoţional şi mental.

 Număr participanți: minim 4 persoane- maxim 15 persoane.

 

3)  Vă confruntați cu colegi care nu au atenţia la ceea fac (la timpul prezent): la locul de muncă se gândesc şi rezolvă problemele personale iar acasă invers?

               Aveţi angajaţi care nu se focalizează pe obiective? 

                               Angajații se raportează la incidente și probleme din trecut, sunt dispersați și neorganizați în activitate?

În cadrul workshopului”Gestionarea creativă a situaţiilor de stres şi creşterea focusării” în acelaşi timp se exersează practica relaxării şi a focusării mentale. Workshopul de 6 ore foloseşte exerciţii de meditaţie şi de focusare prin crearea și desenarea mandalelor1. Această metodă este practicată în Europa oferind susţinere în gestionarea situaţiilor de stres, în abordarea creativă a luării deciziilor şi în dezvoltarea abilităţii de focusare pentru rezolvarea provocărilor din viaţa profesională şi personală.

Activitățile creative au darul de a relaxa şi de a activa emisfera dreaptă a creierului, iar crearea mandalelor1 este o cale frumoasă către integrarea diferitelor stări mentale cu ajutorul meditaţiei, vizualizării şi culorilor.  Mai multe detalii despre crearea mandalelor și pictura pe mătase aici http://mandala-matase.ro/

 

La acest workshop vă stau la dispoziție cu experiența de 16 ani în formarea adulților și 4 ani în practica desenului mandalelor.

Acest workshop de o zi oferă soluţii pentru următoarele provocări de la locul de muncă:

 • Lipsa de focusare datorată slalomului între obiectivele de îndeplinit la locul de muncă şi obligaţiile ce ţin de viaţa personală.
 • Neînţelegerea îndatoririlor şi lipsa de claritate cu privire la aşteptările profesionale/ obiectivele departamentului sau organizaţiei.
 • Dificultățile de soluţionare a unor probleme datorate nesiguranţei emoţionale şi limitărilor mentale ale angajatului.
 • Ineficiența salariatului datorită faptului că atenţia sa este distrasă constant de alte lucruri sau alte informaţii.
 • Scăderea productivităţii şi creativităţii datorită falsei iluzii cu privire la multitasking, există diverse studii care confirmă acest lucru, de exemplu studiul realizat în cadrul Universităţii California de Prof. în psihologie şi neurobiologie Russell Poldrack (http://projectinfolit.org/smart-talks/item/109-russell-poldrack)

Beneficiile acestui workshop la nivel personal şi la nivelul companiei sunt:

 • Gestionarea creativă a situaţiilor de stres.
 • Dezvoltarea creativităţii, abordarea din altă perspectivă a provocărilor pentru găsirea unor soluţii eficiente şi luarea unor decizii adecvate.
 • Creşterea atenţiei şi a focusării mentale, care se va resimţi în îmbunătăţirea rezultatelor angajatului.
 • Echilibrarea emoţională şi mentală prin învăţarea unor tehnici de meditaţie şi vizualizare.
 • Schimbarea perspectivei în gestionarea limitărilor şi blocajelor interioare (de genul: nu pot, nu sunt în stare, etc.)

  Număr participanți: minim 4 persoane- maxim 15 persoane.

1) Cuvântul “Mandala” provine din din India veche și se bazează pe reprezentarea grafică a centrului, a esenței sinelui nostru. Conform lui C.G. Jung desenarea mandalei organizează forţele interioare ale persoanei şi le pune în relaţie cu subconştientul său. Prin crearea mandalei experimentăm starea de meditaţie activă, de detaşare, de relaxare, de unicitate cu tot ceea ce ne înconjoară și de centrare.

 

4)   Doriți o echipă puternică și de succes?

                 Echipa are nevoie de ceva ”atipic! pentru depășirea limitărilor mentale?

                         Căutați un workshop provocator și revitalizant pentru echipă?

       Vă recomandăm workshopul ”Provoacă-ți limitele la Ritualul Succesului”. Succesul este oportunitatea de dezvoltare pe plan fizic, emoţional, spiritual, intelectual, social şi financiar, proprie indivizilor, dar şi organizaţiilor din care aceştia fac parte. Drumul către succes este mereu în devenire, către o dezvoltare şi o învăţare continuă şi nu un ţel care trebuie atins. Dezvoltarea şi învăţarea continuă se fac atât la nivel individual, cât şi la nivel organizaţional, prin integrarea conceptului de învăţare permanentă în cultura firmei.
Acest drum către succes poate începe sau continuă cu Ritualul Succesului, care, într-o abordare originală, declanşează schimbarea perspectivei de a percepe lumea din jur, oportunităţile şi dificultăţile acesteia, manifestate atât în plan personal cât şi profesional. De ce să participe managerii companiei la Ritualul Succesului?

 • Veți conştientiza legătura profundă dintre sine şi realitatea înconjurătoare, dintre acţiunile personale şi lumea din jur, în sens larg, ca participant activ la structurarea propriei realităţi. Vor înţelege simplele reacţii faţă de realitatea prezentului şi avantajele previzionării şi construirii viitorului propriu, prin prisma gândirii conștiente.
 • Veți accesa forţa imensă a subconştientului propriu, prin crearea legăturii dintre conştient şi subconştient, legătură ce poate fi accesată ulterior, ori de câte ori este nevoie. Se va realiza integrarea intuiţiei şi raţiunii, în mod natural, prin folosirea tuturor resurselor personale. Avem puterea să transformăm în realitate viziunea personală, iar distanţa dintre realitatea curentă şi viziunea viitorului este, de fapt, o sursă de energie, numită tensiune creativă. Veți deveni un fin artizan al propriei realităţi, artizan care abordează viaţa într-un mod creativ, integrând planurile multiple ale existenţei – planul fizic, emoţional, spiritual, intelectual. Acest demers se face prin experimentarea celor două tehnici de dezvoltare individuală, cu accent pe planul spiritual, tehnici propuse pentru acest program: Reiki şi Mersul pe jar.

         Reiki este o tehnică japoneză de reducere a stresului, de relaxare şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii prin utilizarea unor metode de accesare a energiei universale care poate fi transmisă spre sine sau spre o altă persoană în scopuri benefice. Printre beneficiile reiki se numără: echilibrarea energiilor organismului, reducerea stresului şi a tensiunilor emoţionale prin echilibrarea sistemului nervos, echilibrarea planurilor fizic, emoţional şi mental, dezvoltarea gândirii şi a viziunii pozitive, dezvoltarea gândirii logice şi a creativităţii, integrarea intuiţiei cu raţiunea. Metoda a fost elaborată de către japonezul Mikao Usui la începutul anilor 1920. Nu are efecte secundare sau nocive.
        Mersul pe jar demonstrează aptitudinea indivizilor de a se mobiliza şi de a acţiona, în ciuda oricăror obstacole percepute ca fiind de nedepăşit. Această metodă tradiţională, redescoperită şi utilizată în ultimii ani în lumea întreagă în cursurile de dezvoltare a aptitudinilor manageriale, le demonstrează participanţilor cum să îşi formeze o nouă reprezentare interioară despre posibilitatea realizării a ceva ce, anterior, părea de nerealizat. Ca tehnică spirituală, mersul pe jar, îi învaţă pe oameni că puterea lor interioară este mai presus de limitările corpului fizic şi de tensiunile emoţionale existente în cadrul acestei încercări. Mersul pe jar nu este un ritual magic şi nu ţine de măiestrii mistice. Metoda este sigură, iar participanţii care nu doresc să ia parte activ la aceasta, au totuşi posibilitatea de a asista.

 • Veți descoperi tehnicile de depăşire a modelelor mentale, utilizate în coaching, care îmbracă forma unor simple generalizări (imagini mentale), dar pot ajunge şi până la nivelul teoriilor complexe, şi care influenţează modul în care oamenii percep anumite situaţii de viaţă, relaţiile interumane şi, respectiv, modul în care ei acţionează. În management, este foarte importantă conştientizarea acestor modele mentale, punerea lor sub semnul întrebării şi schimbarea lor dacă realitatea înconjurătoare impune acest lucru, având în vedere faptul că ele limitează modul de a gândi şi de a acţiona la unul cunoscut şi perceput ca fiind confortabil, devenit familiar.
 • Veți găsi răspunsuri la întrebarea: “De ce viziunea luminoasă a unei organizaţii se stinge, de cele mai multe ori, în mod prematur, fără a ajunge la realizare?” Forţa ce canalizează energia şi entuziasmul membrilor unei organizaţii este viziunea împărtăşită a acestora, respectiv viziunea lor comună. În organizaţiile moderne, se pune accent pe conştientizarea faptului că numai prin intermediul unor interacţiuni între membrii organizaţiei poate fi creată o viziune călăuzitoare către succes. Cu o viziune împărtăşită de toţi membrii ei, o organizaţie este mai puternică şi mai eficientă, pentru că aceştia nu vor acţiona prin prisma obligaţiei (a trebui) ci din perspectiva angajamentului personal (a vrea / a dori).jar

Provoacă-ţi limitele la Ritualul Succesului şi veți fi:

 • Influent!
 • Vizionar!
 • Revitalizat!
 • Puternic!

Acest workshop se poate organiza doar în lunile mai, iunie și septembrie pe durata a minim 4 zile. Numărul participanților poate fi de minim 10 persoane și maxim 20 persoane. Mersul pe jar este coordonat și asistat de către Dl. Burkhart, pe numele lui tibetan Rigdezin Gonpo, cunoscător de învăţături spirituale, orientale, precum Calea de Diamant – Vajrayana, este profesor de meditaţii tibetane şi ritualuri spirituale, specialist în tehnica mersului pe jar. În cele patru incursiuni în Tibet şi Nepal (1992, 1995, 1997, 2002) a primit iniţieri de la opt maeştri spirituali, printre care şi Dalai Lama. A fost introdus în tehnica străveche a mersului pe jar de către un maestru din Hawai în 1992.

 

Enikő Simon
http://lifecoaching.com.ro/ro/trainerul-tau
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Această formulă vă oferă soluţii pentru următoarele cauze ale stresului la locul de muncă:

Ø  Lipsa de comunicare, conflicte între angajaţii care lucrează la proiecte comune, competiţia intensă.

Ø  Lipsa controlului său control scăzut asupra deciziilor care privesc munca proprie, de exemplu, cei care consideră că au o responsabilitate mare dar putere de decizie redusă au un risc mare îmbolnăviri.

Ø  Lipsa aprecierii/importanţei adecvate ca urmare a faptului că unele persoane nu se simt împlinite la locul de muncă, au provocări prea reduse, abilităţile proprii sunt insuficient utilizate şi au o perspectivă slabă în ceea ce priveşte cariera.

Ø  Incertitudinea şi slaba definire a rolurilor şi responsabilităţilor, necunoaşterea priorităţilor şi a obiectivelor, standarde lipsă sau confuze, roluri ambigue sau conflict de roluri etc.

 

În cadrul sesiunilor de grup se identifică punctele de vulnerabilitate şi de stres între membrii echipei, se prezintă cauzele tensiunilor şi se deprind diverse metode practice şi simple de management al stresului.

La sesiunile individuale de coaching se identifică acele blocaje mentale şi emoţionale individuale care urmează să fie transformate în resurse şi valori ale individului. Coaching-ul oferă susținere în procesul transformărilor dorite prin identificarea ţelurilor, prin elaborarea unui plan de acțiune personal, prin creşterea încrederii în sine, prin stimularea focusării pe viitor și prin dezvoltarea de abilități noi pentru o schimbare de succes. Coach-ul are rolul de a fi un bun observator care stimulează beneficiarul să găsească resursele producerii unor transformări în gândirea şi manifestarea sa pentru atintegarea obiectivului dorit. În coaching se redă responsabilitatea beneficiarului de a se angaja în schimbările pe care şi le doreşte fără căutarea de scuze şi vinovaţi în afara sa.

În sesiunea finală, comună, se integrează în beneficiul echipei şi companiei transformările produse la nivel individual, se restabileşte armonia între personalitatea/cultura individului şi cultura organizaţiei şi între scopurile individului şi ale organizaţiei.

La acest training vă stau la dispoziție cu experiența de 16 ani în formarea adulților și 9 ani în practica coaching.

 

Acest program are beneficii multiple atât pentru companie cât şi la nivel individual prin conştientizarea faptului că fiecare situaţie are mai multe căi de interpretare şi rezolvare prin:

ü  Transformarea vulnerabilităţilor individuale în resurse personale şi pentru companie.

ü  Focusarea pe punctele forte în loc de slăbiciuni şi schimbarea unor comportamente negative.

ü  Deprinderea unor abordări pozitive şi proactive în gestionarea situaţiilor tensionate astfel încât fiecare membru al echipei să se simtă valoros şi apreciat.

ü  Asumarea responsabilităţii şi deciziilor de schimbare.

ü  Găsirea oportunităţilor pentru o mai bună organizare a activităţii.

ü  Învățarea abordării într-un mod calm, armonios şi cu simţul umorului al situaţiilor ce nu pot fi schimbate.

ü  Înţelegerea valorilor personale care apoi pot fi integrate în valorile companiei.

 

Informații organizatorice:

1.      Număr participanți: minim 4 persoane- maxim 10 persoane